وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

۳۳ مطلب با موضوع «سرسیم :: سرسیم وایرشو و دوبل» ثبت شده است

فروش سرسیم وایرشو دوبل

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۷ تیر ۹۹ ، ۰۰:۵۰
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سرسیم کولری برنجی

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۲۸ خرداد ۹۹ ، ۰۲:۱۰
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سرسیم وایر شووگرد

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۱ خرداد ۹۹ ، ۰۰:۴۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

 

سرسیم وایرشودوبلW&E TE0508

 

 

 

وبراالکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۲۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۲:۲۰
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سر سیم وایرشوودوبیTE1008

وبراالکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۱:۵۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سر سیم کولری برنجی

وبرا الکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۵ بهمن ۹۸ ، ۲۳:۳۹
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش کانکتور پیچی سیم SP4

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۳ بهمن ۹۸ ، ۰۰:۳۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سر سیم سوزنی

وبرا الکتریک 

لاله زار تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۶ بهمن ۹۸ ، ۰۱:۵۵
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش پرس وایر شو تک

وبرا الکتریک 

لاله زار تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:-02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۰۱:۴۸
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش سر سیم وایر شو

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۲۸ دی ۹۸ ، ۰۲:۱۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی