وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

سرسیم وایرشو دوبل W&E

 

فروش انواع سرسیم وایرشو دوبل و تک در سایز های مختلف

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژمجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۱۹
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

سرسیم وایرشو و سرسیم دوبل W&E

 

فروش انواع سرسیم وایرشو و دوبل در سایز های مختلف 

 

 

 

 

وبراالکتریک 

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فروشگاه:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۵۸
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

گلند فلزی سرگرد آبکاری کرمIP65

 

فروش انواع گلند فلزی سر گرد فلزی در سایز های مختلف PGو M

 

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

گلند پلاستیکی IP65

 

فروش انواع گلند پلاستیکی واشر دار طوسی PG وM

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۵۵
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت شیار دار طوسی و آبی SBS

 

فروش انواع داکت شیاردار در دو رنگ طوسی و آبی 

 

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

 

 

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت و کانال شیاردار W&E

 

فروش انواع داکت شیار دار طوسی و آبی در سایز های مختلف 

 

 

 

 

 

وبراالکتریک 

تلفن :02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طیقه سوم پلاک 3

 

 

 

 

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۳۴
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

تابلو برق پلاستیکی IP65 WORLD PLAST

 

فروش انواع تابلو برق در ابعاد مختلف درب ساده و درب شفاف مارک ورلد پلاست

 

 

 

 

 

تابلو

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت کف خواب طوسی مارک DLX

داکت

فروش انواع داکت کف خواب در سایز های مختلف در دو مدل پشت چسب دار و ساده رنگ طوسی 

 

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۹
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

تابلو برق پلاستیکی دانوب 

فروش انواع تابلو برق های پلاستیکی در سایز ها مختلف درب ساده و درب شفاف

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه : 02133994533-02133901836

تلفکس :02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت کف خواب ساده و پشت چسب دار دانوب 

فروش انواع داکت کف خواب در دو رنگ طوسی و سفید ساده و پشت چسب دار 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه : 02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فر.شگاه : لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی