وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

فروش داکت ساده دیواری سوپیتا

 

داکت

 

وبرا الکتریک

لاله زارتلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۶ آذر ۹۸ ، ۰۰:۳۹
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع داکت کف خواب 

 

داکت کف خواب

 

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه :02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۵ آذر ۹۸ ، ۰۱:۰۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع داکت ساده دیواری

 

داکت

 

وبرا الکتریک 

لاله زار تلفن فروشگاه:02133920874-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۵ آذر ۹۸ ، ۰۰:۴۶
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع داکت ساده دیواری

 

 

وبرا الکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه :02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997404

۰۵ آذر ۹۸ ، ۰۰:۲۸
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش داکت  ساده و شیار دار 

 

 

وبرا الکتریک 

لاله زارتلفن فروشگاه 02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۴ آذر ۹۸ ، ۲۰:۴۶
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع داکت شیاردارایرانی وخارجی

 

داکت

 

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۴ آذر ۹۸ ، ۲۰:۳۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع پایه چسب بست کمربندی 

 

 

پایه چسب

وبراالکتریک 

لاله زار 

تلفن فروشگاه:02133994533_02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۲ آذر ۹۸ ، ۲۲:۵۲
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع پایه چسب بست کمربندی MAX

 

پایه چسب

 

وبراالکتریک

لاله زار 

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۲ آذر ۹۸ ، ۲۲:۵۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع نوار فرم در سایزها و رنگاهای مختلف 

 

نوار فرم

وبراالکتریک 

لاله زار 

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

نلفن همراه:09127997406

۰۲ آذر ۹۸ ، ۱۱:۰۶
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش انواع سرسیم وایرشو 

 

سرسیم

 

وبراالکتریک 

لاله زار 

تلفن فروشگاه:02133994533_02133901836

تلفکس 02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۱ آذر ۹۸ ، ۲۲:۴۵
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی