وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

۹ مطلب با موضوع «شماره سیم فشاری و حلقوی» ثبت شده است

فروش شماره سیم فشاری

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۶ تیر ۹۹ ، ۰۱:۱۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش شماره سیم حلقوی در سایزهای مختلف

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۳ تیر ۹۹ ، ۲۳:۵۰
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش شماره سیم فشاری

وبراالکتریک

لاله زار تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۰۹ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۷
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش شماره سیم حلقوی در سایزهای مختلف

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۵ بهمن ۹۸ ، ۰۱:۳۰
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

محصولات پارتکس شماره سیم حلقوی

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۱۴ بهمن ۹۸ ، ۰۲:۱۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

فروش شماره سیم حلقوی در سایزهای مختلف

 

 

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

۲۷ آذر ۹۸ ، ۰۲:۰۴
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

محصولات پارتکس شماره سیم


 

وبرا الکتریک

لاله زار

تلفن فروشگاه:02133901836-02133994533

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127007406

۲۶ آذر ۹۸ ، ۰۰:۰۴
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

شماره سیم حلقوی EC


 

وبرا الکتریک 

تلفن فروشگاه :۰۲۱۳۳۹۹۴۵۳۳-۰۲۱۳۳۹۰۱۸۳۶

تلفکس: ۰۲۱۳۳۹۲۰۸۷۴

تلفن همراه :۰۹۱۲۷۹۹۷۴۰۶

 

۰۴ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۲
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

شماره سیم حلقوی (پارتکس)

شماره سیم حلقوی

 

 

وبرا الکتریک 

تلفن فروشگاه :۰۲۱۳۳۹۹۴۵۳۳-۰۲۱۳۳۹۰۱۸۳۶

تلفکس: ۰۲۱۳۳۹۲۰۸۷۴

تلفن همراه :۰۹۱۲۷۹۹۷۴۰۶

۰۱ آبان ۹۸ ، ۲۳:۲۷
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی