وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

داکت کف خواب طوسی مارک DLX

داکت

فروش انواع داکت کف خواب در سایز های مختلف در دو مدل پشت چسب دار و ساده رنگ طوسی 

 

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه:02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۹
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

تابلو برق پلاستیکی دانوب 

فروش انواع تابلو برق های پلاستیکی در سایز ها مختلف درب ساده و درب شفاف

 

 

 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه : 02133994533-02133901836

تلفکس :02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه:لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت کف خواب ساده و پشت چسب دار دانوب 

فروش انواع داکت کف خواب در دو رنگ طوسی و سفید ساده و پشت چسب دار 

 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه : 02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس فر.شگاه : لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۳
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت ساده دیواری دانوب 

فروش انواع داکت و کانال ساده در سایز های مختلف

 

 

وبراالکتریک 

تلفن فروشگاه : 02133994533-02133901836

تلفکس : 02133920874

تلفن همراه : 09127997406

آدرس فروشگاه : لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۰۱
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت ساده دیواری سوپیتا 

فروش انواع داکت ساده دیواری در سایز های مختلف 

 

وبراالکتریک

تلفن فروشگاه: 02133994533-02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

آدرس فروشگاه : لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژمجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۲۴
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت ساده دیواری البرز 

 

فروش انواع داکت و کانال های تابلویی و دیواری در سایز های مختلف در دو رنگ طوسی و سفید 

 

 

وبرا الکتریک

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836

تلفکس : 02133920874

تلفن همراه :09127997406

آدرس : لاله زارجنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۵
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

داکت و کانال شیاردار طوسی و سفید البرز

 

فروش انواع داکت و کانال شیار دار طوسی و سفید در سایز های مختلف مارک البرز

 

 

 

 

وبرا الکتریک 

تلفن فروشگاه: 02133994533-02133901836

تلفکس : 02133920874

تلفن همراه: 09127997406

آدرس فروشگاه : لاله زار جنوبی کوچه شهید ترابی گودرزی پاساژ مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

 

 

۰۹ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۱۷
وبراالکتریک مدیر فروش غلامی