وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

طبقه بندی موضوعی

وبراالکتریک تامین کلیه ملزومات برقی

 

 

آدرس:لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک3

تلفن فروشگاه:02133994533

02133901836

تلفکس:02133920874

تلفن همراه:09127997406

 

 

 

وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

انواع داکت دیواری

انواع داکت دیواری از ساده تا قرنیزی و پارتیشن دار با ویژگی

انواع داکت شیار دار

داکت

داکت SBS

داکت W&E

داکت آبی شیاردار

داکت برق

داکت تابلویی

داکت دانوب

داکت دیواری

داکت ساده

داکت ساده البرز

داکت ساده دانوب

داکت سفید

داکت سفید سوپیتا

داکت سفید شیار دار

داکت شیار دار

داکت شیار دار 25x60

داکت شیار دار 80x80

داکت شیار دار SBS

داکت شیار دار تابلویی 25x80

داکت شیار دار تابلویی 40x60

داکت شیار دار طوسی25x40

داکت شیار دار مشکیW&E

داکت شیار دار نارنجی W&E

داکت شیاردار

داکت شیاردار 60x60

داکت شیاردار آب خط دار

داکت شیاردار آبی

داکت شیاردار آبی SBS

داکت شیاردار رعد الکتریک

داکت شیاردار کلمسان

داکت طوسی

داکت طوسی خارجی

داکت طوسی شیار دار

داکت پشت چسب دار

داکت کف خواب ایرانی

داکت کف خواب دانوب

داکتW&E

قیمت داکت

قیمت داکت 2 متری

قیمت داکت 3 ساده سوپیتا 1040 خرید داکت ساده سوپیتا

قیمت داکت 4 ساده سوپیتا 1061 خرید داکت ساده سوپیتا

قیمت داکت 6

قیمت داکت دیواری

قیمت داکت رعد

قیمت داکت ساده

قیمت داکت نمره 3

قیمت داکت کفی