وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

طبقه بندی موضوعی

 

وبراالکتریک

جهت هماهنگی قیمت وموجودی پیام دهید

 

 

ارائه فاکتوررسمی وغیررسمی

تلفن فروشگاه

02133994533

02133901836

02133920874

02133992479

تلفن همراه

09127997406

آدرس

لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک3

 

وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

سرسیم

سرسیم W&E

سرسیم jeesoon

سرسیم برنجی

سرسیم حلقوی RV 1.25 - 3

سرسیم حلقوی RV 1.25 - 4

سرسیم حلقوی RV 1.25 - 8

سرسیم حلقوی RV 1.25 -6

سرسیم حلقوی RV 2 - 10

سرسیم حلقوی RV 2 - 3

سرسیم حلقوی RV 2 - 4

سرسیم حلقوی RV 2 - 5

سرسیم حلقوی RV 2 - 6

سرسیم حلقوی RV 2 - 8

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 10

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 12

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 4

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 5

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 6

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 8

سرسیم حلقوی RV-2-6

سرسیم حلقوی W&E - RV1.25 - 4

سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 4

سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 5

سرسیم دوشاخ

سرسیم دوشاخ RV

سرسیم رابط BV 1.25

سرسیم رابط BV 2

سرسیم رابط BV 5.5

سرسیم سوزنی .فیشی.سوکت.رابط. دوشاخ

سرسیم سوزنی PTV

سرسیم سوزنی PTV 1.25 - 10

سرسیم سوزنی PTV 2 - 10

سرسیم سوزنی PTV 5.5 13

سرسیم فیشی مادگی FDD 1.25 - 187

سرسیم مادگی

سرسیم مادگی FDD 5.5 - 250

سرسیم مادگی FDFD 1.25 - 250

سرسیم مادگی تمام روکش FDFD 2 - 250

سرسیم مادگی مدل FDD 2-187 مجموعه 25 عددی

سرسیم کولری

سرسیم گرد

سزسیم فیشی مادگی FDD 1.25 - 110

فروش انواع سرسیم لاله زار 02133994533

فروش سرسیم حلقوی W&E

فروش سرسیم دوشاخ SV

فروش عمده سرسیم W&E

فروشگاه وبرا الکتریک 02133901836

وبراالکتریک

پخش و فروش عمده انواع سرسیم W&E