وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

طبقه بندی موضوعی

 

وبراالکتریک

جهت هماهنگی قیمت وموجودی پیام دهید

 

 

ارائه فاکتوررسمی وغیررسمی

تلفن فروشگاه

02133994533

02133901836

02133920874

02133992479

تلفن همراه

09127997406

آدرس

لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک3

 

وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

W&E لاله زار 02133901836

خرید و فروش اینترنتی وایرشو W&E

خرید وایرشو تک

خرید وایرشو تک W&E - E 0508

سرسیم حلقوی RV

سرسیم حلقوی RV 2 - 5

سرسیم حلقوی RV-2-6

سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 4

سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 5

سرسیم مادگی FDD 5.5 - 250

سرسیم مادگی FDFD 1.25 - 250

فروش انواع سرسیم W&E فروشگاه وبرا الکتریک

فروش انواع وایرشو تک و دوبل لاله زار 02133994533

فروش وایرشو تک W&E - E 0508

قیمت وایرشو تک W&E - E 0508

نماینده فروش سرسیم لاله زار 02133920874

وایرشو

وایرشو 4

وایرشو E 1508

وایرشو W&E لاله زار

وایرشو تک E 10012

وایرشو تک E 1008

وایرشو تک E 1512

وایرشو تک E 16012

وایرشو تک E 25016

وایرشو تک E 2508

وایرشو تک E 2512

وایرشو تک E 35016

وایرشو تک E 4010

وایرشو تک E 50020

وایرشو تک E 6012

وایرشو تک E 70025

وایرشو تک E 7508

وایرشو تک E 95025

وایرشو تک W&E

وایرشو تک W&E - E 0508

وایرشو دوبل

وایرشو دوبل TE 0508

وایرشو دوبل TE 10014

وایرشو دوبل TE 1008

وایرشو دوبل TE 1508

وایرشو دوبل TE 16014

وایرشو دوبل TE 2510

وایرشو دوبل TE 4010

وایرشو دوبل TE 6012

وایرشو دوبل TE 7508

وایرشو دوبل W&E

وایرشو6

پخش و فروش عمده انواع سرسیم W&E