وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید

وبرا الکتریک Webra Electric

تلفن فروشگاه :02133994533-02133901836
02133920874
تلفن همراه:09127997406

طبقه بندی موضوعی

وبرا الکتریک

تامین کلیه ملزومات برقی

جهت هماهنگی قیمت وموجودی پیام دهید

آدرس فروشگاه:

لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

تلفن فروشگاه:

02133994533

02133901836

تلفکس:

02133920847

تلفن همراه:

09127997406

 

وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

خرید سرسیم گرد (حلقوی)

سرسیم

سرسیم (سر سیم) حلقوی (RV5.5-6 (RV 5.5-6 رنگ زرد

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ چهار

سرسیم W&E

سرسیم برنجی

سرسیم توپک

سرسیم حلقوی

سرسیم حلقوی RV 1.25 - 4

سرسیم حلقوی RV 1.25 -6

سرسیم حلقوی RV 2 - 10

سرسیم حلقوی RV 2 - 3

سرسیم حلقوی RV 2 - 4

سرسیم حلقوی RV 2 - 5

سرسیم حلقوی RV 2 - 6

سرسیم حلقوی RV 2 - 8

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 10

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 12

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 4

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 5

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 6

سرسیم حلقوی RV 5.5 - 8

سرسیم حلقوی RV-2-6

سرسیم حلقوی RV-5.5-4

سرسیم حلقوی روکش دار زرد برای سیم 6

سرسیم حلقوی زرد

سرسیم حلقوی سایز 6 سوراخ8

سرسیم حلقوی سوراخ 4

سرسیم حلقوی سوراخ ۴ - کانکتور الکتریک

سرسیم دوبل

سرسیم دوبل ۱۶

سرسیم دوبل ۴

سرسیم دوبل ۶

سرسیم دوراهی

سرسیم دوشاخ

سرسیم مادگی

سرسیم وایرشو ۳۵

سرسیم وایرشو ۶

سرسیم کولری

سرسیم گرد

سرسیم گرد روکش دار زرد مدل RV5.5-4 بسته100 تایی

سرسیم گرد زرد

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 6 زرد وینر

سرسیم گرد ۱

سرسیم گرد ۴

قطر داخلی حلقه 5 (RV5.5-5)

قیمت و خرید سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 6 مدل RV 5.5-6

ورودی سیم حداکثر 6