وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید09127997406

محمد حسن غلامی ۲۲ شهریور ۰۱ ، ۱۲:۰۱ بازديد: ۱۶۲
سرسیم دو شاخ

وبرا الکتریک

تامین کلیه ملزومات برقی

جهت هماهنگی قیمت وموجودی پیام دهید

 

آدرس فروشگاه:

لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

تلفن فروشگاه:

02133994533

02133901836

تلفکس:

02133920874

تلفن همراه:

09127997406

 

 

 

بستهای 100تایی سرسیم دوشاخخرید سرسیم دو شاخخرید سرسیم دو شاخ 2.5خرید و قیمت سرسیم دو شاخخریدوایر شو U شکل 2.5سرسیم SV2-5سرسیم آبی دوشاخ روکش دارسرسیم آبی روکش دار دوشاخسرسیم دو راهی لاله زارسرسیم دو شاخ 1.5سرسیم دو شاخ 2.5سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 4سرسیم دو شاخ SV 1.25 - 5سرسیم دو شاخ SV-2-4سرسیم دو شاخ SV1-4سرسیم دو شاخ SV2-5سرسیم دو شاخ U آبیسرسیم دو شاخ آبیسرسیم دو شاخ بسته های 100تاییسرسیم دو شاخ روکش دا ر آبیسرسیم دو شاخ روکش دار زردسرسیم دو شاخ روکش دار قرمزسرسیم دو شاخ روکش دار قرمز برای سیم 4سرسیم دو شاخ سایز 2.5سرسیم دو شاخ سایز1.5سرسیم دو شاخ سایز4سرسیم دو شاخ قرمزسرسیم دو شاخ لاله زارسرسیم دو شاخه ای روکشدارسرسیم دوشاخسرسیم دوشاخ زردسرسیم دوشاخ مدل Sv1.25-6سرسیم زرد دو شاخ روکش دارسرسیم قرمز دو شاخ روکش دارسرسیم قرمز روکش دارسرسیم قرمز مدلRVفروش سرسیم دو شاخفروش وایر شو U شکل 2.5قیمت وایر شو U شکل 2.5لاله زار سرسیم دو شاخمشخصات قیمت سرسیم دو شاخمشخصات قیمت وایر شو U شکل 2.5وایر شو U شکل 2.5وایر شو U شکل 2.5 آبیوایر شو U شکل 2.5 روکش آبیوایر شو U شکل 2.5 روکش قرمزوایر شو U شکل 2.5 زردوایر شو U شکل 2.5 قرمزوایر شو U شکل 2.5 لاله زاروایر شو U شکل 2.5روکش زرد

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما